Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ hai, 23/04/2018, 02:54(GMT+7)
 
Ý kiến từ cơ sở

Hai năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ở Long Xuyên

Qua gần 2 năm thực hiện Luật BHXH, việc khai thác đối tượng tham gia và quản lý thu nộp BHXH ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến 3/2009, số lao động tăng thêm so với năm 2006 là 3.984 lao động (so năm 2008 tăng 49 đơn vị, 2.784 lao động). Công tác thu BHXH khá nề nếp, số nợ đọng chuyển sang năm sau giảm dần (năm 2007 là 4,3% , năm 2008 0,26%). Đã giải quyết tốt các chế độ BHXH theo qui định. Tổng chi các chế độ BHXH là 88 tỷ 702 triệu (trong đó, năm 2008 chi 51 tỷ 779 triệu, bình quân 1 tháng chi 4 tỷ 315 triệu). Đến nay, có 219 đối tượng hưu trí lĩnh tiền qua tài khoản ATM. BHXH thành phố phối hợp tốt với các phường, xã chi trả BHXH cho các đối tượng này vào ngày 9 hàng tháng, không để xảy ra thất thoát hay phản ảnh của đối tượng.

Được BHXH Việt Nam chuyển giao và ứng dụng nhiều phần mềm công nghệ thông tin vào công tác quản lý như chương trình Mis BHYT, chương trình Quản lý thu - Cấp sổ BHXH, chương trình Xét duyệt hồ sơ chính sách… giúp công tác phát hành thẻ BHYT thuận tiện và nhanh hơn, công tác quản lý thu chi BHXH, BHYT chặt chẽ hơn. Từ 2/5/2008, BHXH TP đã triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, đã sử dụng phần mềm giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, công khai qui trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết cho các đơn vị và cá nhân trên địa bàn biết, đảm bảo minh bạch, khách quan, rút ngắn thời gian giải quyết công việc theo qui định.

Trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, bước đầu đã có 23 đối tượng tham gia. BHXH thành phố cũng đã phối hợp với các phòng chức năng tham mưu với UBND thành phố dự thảo Đề án hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã và khóm ấp tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Việc triển khai Thông tư về BHYT tự nguyện đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Số người tham gia BHYT ngày càng tăng, đã có hiện tượng quá tải tại bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã, do thiếu đội ngũ y - bác sĩ hoặc thiếu cơ sở vật chất... Các bệnh viện tư chưa đủ chuyên khoa để phục vụ đối tượng KCB BHYT, một số đơn giá thanh toán chưa phù hợp với quy định (như công khám…).

Khó khăn lớn hiện nay là số lượng lao động ở khu vực cá thể đông, trong khi đó nhận thức của người lao động về BHXH còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ BHXH còn mỏng, chỉ đủ phục vụ cho công tác chuyên môn, hơn nữa ngành BHXH không có bộ máy ở cấp xã, nên không đủ điều kiện thực hiện công tác tuyên truyền vận động BHXH tự nguyện đến từng nhà, từng người. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo Luật, hoặc chỉ tham gia cho số ít lao động, mức lương thấp…; tình trạng nộp gối đầu ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn vẫn còn; công tác phối hợp kiểm tra xử lý của các ngành chức năng quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế.

Việc để lại 2% chi cho chế độ ốm đau - thai sản theo Luật BHXH, chưa phù hợp với đơn vị có ít lao động, do phải mở thêm tài khoản theo dõi, phát sinh thêm công việc cho cán bộ BHXH, cũng như đơn vị thực hiện chính sách phức tạp hơn (đa số đơn vị yêu cầu nộp luôn 2% và được thực thanh thực chi với ngành BHXH). Việc tính lãi chậm đóng do vi phạm về chậm nộp BHXH đã thúc đẩy đơn vị nộp BHXH tốt hơn, nhưng cũng tăng khối lượng công việc do còn mới mẻ. Việc thanh toán chi phí KCB BHYT còn nhiều bất cập, như phần mềm quản lý vẫn chưa quản lý được mã thẻ hết hạn sử dụng của người bệnh, hoặc số người có bệnh đi khám thực tế… Việc tính thời gian công tác của cán bộ xã có trường hợp chưa thỏa đáng như cán bộ thuộc chức danh chuyên trách có thời gian công tác trước 1/1/1998 bị gián đoạn thời gian công tác trên 1 năm, do chuyển sang giữ các chức danh không chuyên trách thì không được cộng dồn. Mặt khác, cán bộ xã có thời gian tham gia quân đội được xuất ngũ, phục viên về địa phương trước 15/12/1993, sau đó tham gia công tác thuộc các chức danh chuyên trách cấp xã cũng không được cộng thời gian tham gia quân đội là bất hợp lý so với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ cấp huyện trở lên. Hoặc tình hình cán bộ xã chuyên trách được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, còn cán bộ không chuyên trách chưa được BHXH-BHYT là chưa thỏa đáng.

Trước những khó khăn, bất cập trong thực tế nêu trên, chúng tôi xin kiến nghị một số nội dung cần quan tâm thực hiện, cụ thể như sau:

- Đề nghị cấp uỷ, UBND các cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các cấp hỗ trợ cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị, làm cho các đơn vị và người lao động, nhân dân trong địa bàn am hiểu và tích cực tham gia BHXH bắt buộc, BHXH, BHYT tự nguyện.

- Cấp uỷ, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Luật BHXH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật BHXH ở tất cả các cấp để chính sách BHXH sớm đi vào cuộc sống.

- Ngân sách nhà nước cấp tỉnh nên hỗ trợ ở mức cơ bản cho cán bộ không chuyên trách phường, xã tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tự nguyện, phần còn lại hoặc tham gia mức cao hơn do ngân sách cấp huyện, cấp xã và cán bộ không chuyên trách cấp xã tự đóng thêm.

- Ngành Y tế cần tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung nhân lực phục vụ tốt KCB BHYT cho nhân dân trên địa bàn, giảm tình trạng qúa tải trong KCB, đồng thời tăng cường công tác quản lý quỹ KCB, tránh tình trạng lạm dụng quỹ. Nhà nước cần có chính sách phát triển các cơ sở y tế tư nhân, nhưng phải chuẩn hóa các bệnh viện tư nhân, thúc đẩy cạnh tranh phục vụ người bệnh, trong đó có việc lựa chọn nơi KCB ban đầu phù hợp với nhu cầu của người bệnh và phù hợp với pháp luật, góp phần tạo niềm tin để người lao động và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Thời gian tới, BHXH thành phố Long Xuyên cũng sẽ tích cực tham mưu với BHXH Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện những quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, đặc biệt là thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật BHXH và chính sách BHYT theo Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009; tập trung tăng cường phối hợp với các ngành LĐ-TB&XH, các đoàn thể, nhất là UBND phường, xã đẩy mạnh việc vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo luật. Kiến nghị hình thành bộ máy BHXH ở cấp phường, xã hoặc có cơ chế đại lý BHXH tự nguyện ở phường, xã. Vì địa bàn rộng, đông lao động cá thể, nếu ngành BHXH không có cán bộ ở cấp xã thì khó thực hiện được BHXH tự nguyện trong nhân dân; thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định tạo niềm tin cho người lao động và nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” nâng cao chất lượng phục vụ. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cao năng lực công tác chuyên môn, giáo dục, đào tạo nâng cao phẩm chất - đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành; ứng dụng tốt các chương trình quản lý bằng CNTT vào quản lý ngành; kiến nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT để khắc phục tình trạng một số đơn vị chưa chấp hành tốt pháp luật về BHXH, BHYT.

Nguồn: http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn

Nguyễn Thị Sửu - Giám đốc BHXH thành phố Long Xuyên, An Giang
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (25/01/2018)
Góp ý Luật Đất đai sửa đổi: Các công chứng viên nói gì? (09/04/2013)
Sửa Hiến pháp và chính quyền đô thị (27/03/2013)
Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút ngắn của Hà Nội hiện nay (01/02/2012)
Hà Nội, TP. HCM: Được xử phạt vi phạm hành chính cao hơn - có khả thi? (10/11/2011)
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển của Hà Nội (26/10/2011)
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở thành phố Hà Nội (26/08/2011)
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển của Hà Nội (26/10/2011)
6.jpg
Đồng chí Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm VPQH phát biểu khai mạc Hội thảo "Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và xã hội trong thúc đẩy thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã"
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung - Tây nguyên

Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh

Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Những nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

về tính độc lập và quyền miễn trừ của thẩm phán

Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia

Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam

Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân