Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ tư, 19/09/2018, 19:47(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Tổng mục lục các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2017

 

TT

Tên bài

Tên tác giả

Số phát hành

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1.       

Thư của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp gửi Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

 

Số 1+2

2.       

Mười sự kiện trọng đại của Quốc hội Việt Nam trong năm 2016

NCLP

 

Số 1+2

3.       

Về quyền lập pháp

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

 

Số 1+2

4.       

Một số vấn đề lý luận về quản trị tốt

PGS,TS. Vũ Công Giao

Số 1+2

5.       

Quy định pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

TS. Bùi Thị Ngọc Mai

Số 1+2

6.       

Quyền tự do thành lập tổ chức đại diện của người lao động theo TPP và yêu cầu hoàn thiện pháp luật

 

PGS,TS. Lê Thị Hoài Thu

Số 1+2

7.       

Đại diện biên giới: Cơ chế mới trong quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc

Nguyễn Duy Chiến

Số 1+2

8.       

Phán quyết Biển Đông - Hiện thực và tương lai

PGS,TS. Nguyễn Hồng Thao

Số 1+2

9.       

Áp dụng và giải thích pháp luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế Việt Nam

TS. Bành Quốc Tuấn

Số 3

10.   

Nâng cao hiệu quả giám sát của hội đồng nhân dân xã

Lê Văn Minh

Số 3

11.   

Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ  đại biểu quốc hội thực hiện sáng quyền lập pháp

TS. Trần Tuyết Mai

Số 4

12.   

Tài phán hành chính - cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước của tư pháp đối với hành pháp

ThS. Trịnh Xuân Thắng

Số 4

13.   

Tính hợp pháp của quyết định hành chính  trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

ThS. Bùi Mạnh Khoa

Số 4

14.   

Phân công thực thi quyền lực nhà nước và phân cấp trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

GS, TS. Phạm Hồng Thái

ThS. Nguyễn Thế Linh

Số 5

15.   

Một số vấn đề về quy trình, thủ tục giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh hiện nay

ThS. Đỗ Tiến Dũng

Số 5

16.   

Đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến nhượng quyền thương mại

TS. Ngô Quốc Chiến

Số 5

17.   

Những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật trong cộng đồng kinh tế Asean

ThS. Võ Trung Tín

Ngô Gia Hoàng

Số 5

18.   

Bàn về “lỗ hổng pháp luật”

GS, TS. Hoàng Thị Kim Quế

Số 6

19.   

Những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật trong khu vực Asean

ThS. Trần Thị Diệu Hương

Số 6

20.   

Những quy định mới về văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

ThS. Dương Hồng Thị Phi Phi

Số 6

21.   

Về việc biểu quyết lại của Quốc hội

ThS. Đinh Thị Cẩm Hà

Số 7

22.   

Những điểm mới về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện

Số 7

23.   

Giám sát của Nhân dân đối với Ủy ban nhân dân cấp xã

ThS. Phí Minh Hải

Số 7

24.   

Tự do di chuyển lao động có tay nghề của Asean - những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam

TS. Ngô Hữu Phước

Số 7

25.   

Chính phủ kiến tạo và những thử thách

GS, TS. Nguyễn Đăng Dung

ThS. Nguyễn Đăng Duy

Số 8

26.   

Từ chối chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn của pháp luật cạnh tranh

Bùi Thị Hằng Nga

Số 8

27.   

Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam

ThS. Võ Trung Tín

Số 8

28.   

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân làm chủ

trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Hữu Đổng

Số 9

29.   

Nhà nước kiến tạo phát triển: sự hình thành của một mô hình quản trị nhà nước và những gợi mở cho Việt Nam

TS. Trần Thị Quang Hồng

Số 9

30.   

Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của Đại biểu Quốc hội

TS. Nguyễn Đình Quyền

Số 10

31.   

Các nguyên tắc Paris về tính độc lập của cơ quan nhân quyền quốc gia và việc áp dụng ở Việt Nam

TS. Lã Khánh Tùng

PGS, TS. Vũ Công Giao

Số 10

32.   

Xác định lỗi của pháp nhân trong vi phạm pháp luật

TS. Bùi Xuân Phái

Số 10

33.   

Tội phạm khủng bố trong pháp luật quốc tế

ThS. Nguyễn Quyết Thắng

Số 10

34.   

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

TS. Nguyễn Đình Quyền

Số 11

35.   

Bàn về chính phủ kiến tạo trong mối quan hệ với Quốc hội

GS, TS. Trần Ngọc Đường

Số 11

36.   

Một số vấn đề lý luận về quy phạm Jus cogens trong luật quốc tế

Hoàng Việt Hùng

Số 11

37.   

Kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 4  Khóa XII

TS. Bùi Ngọc Thanh

Số 12

38.   

Quản trị nhà nước triều Hậu Lê - những giá trị hiện đại

TS. Phạm Thị Duyên Thảo

Số 12

39.   

Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài theo Hiến pháp năm 2013

ThS. Phạm Thị Bắc Hà

Số 12

40.   

Nhu  cầu  hoàn  thiện  hệ  thống  pháp  luật  Về  tổ  chức  chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra

Nguyễn Phước Thọ

Số 13

41.   

Tác động hai chiều của các hiệp định thương mại tự do với quyền con người - liên hệ với Việt Nam

PGS, TS. Vũ Công Giao

ThS. Nguyễn Anh Đức

Số 13

42.   

Tư tưởng quyền con người trong đời sống pháp luật thời kỳ phong kiến Việt Nam

TS. Hoàng Hùng Hải

Số 13

43.   

Hoàn thiện pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập quốc tế

GS, TS. Lê Hồng Hạnh

Số 14

44.   

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước tiếp nhận đầu tư trong EVFTA và sự chuẩn bị của Việt Nam

ThS. Nguyễn Mai Linh

Trần Thu Yến

Số 14

45.   

Quyền tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp trong phạm vi quyền tự do kinh doanh

ThS. Nguyễn Văn Lâm

Số 14

46.   

Tiếp cận dựa trên quyền trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới

Trương Hồng Quang

Số 14

47.   

Tư tưởng thượng tôn pháp luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền

PGS, TS. Tào Thị Quyên

Số 15

48.   

Sự phổ biến của chủ nghĩa hợp hiến và nhà nước pháp quyền như một chuẩn mực quốc tế

TS. Nguyễn Văn Quân

Số 15

49.   

“Trẻ em” và “người chưa thành niên” trong pháp luật Việt Nam: nhìn từ nghĩa vụ thực hiện Công ước của LHQ về quyền trẻ em và tính thống nhất của hệ thống pháp luật

TS. Phạm Thị Thanh Nga

ThS. Nguyễn Xuân Tĩnh

Số 15

50.   

Nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam

ThS. Nguyễn Tiến Đức

Số 15

51.   

Lý luận quản lý giá trị công phương thức để hành chính công thực hiện tốt giá trị công

TS.Nguyễn Trọng Bình

Số 16

52.   

Chế độ bầu cử và việc xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm giữa đại biểu Quốc hội với cử tri

ThS. Phan Văn Ngọc

Số 16

53.   

Quyền của trẻ em khuyết tật

TS. Đào Mộng Điệp

Phan Vĩnh Tuấn Anh

Số 16

54.   

Công bố bản án, quyết định của tòa án Việt Nam

Ngô Thu Trang

Nguyễn Thế Đức Tâm

Số 16

55.   

Giám  sát, kiểm tra người đứng đầu cấp cơ sở theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII

TS.Bùi Ngọc Thanh

Số 17

56.   

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

PGS,TS. Vũ Công Giao

Số 17

57.   

Thống nhất khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo các hiệp định tự do hoá thương mại và pháp luật Việt Nam

ThS. Nguyễn Thu Thuỷ

Số 17

58.   

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013

GS. TS. Trần Ngọc Đường

Số 18

59.   

Áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của nước ngoài

TS. Bành Quốc Tuấn

Số 18

60.   

Bảo đảm cơ hội tiếp cận quyền cho trẻ em lang thang

TS. Lê Thị Nga

Số 18

61.   

Nâng cao hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

ThS. Nguyễn Thị Hà

Số 18

62.   

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ý nghĩa lịch sử và bài học thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

TS. Lê Huy Vịnh

Số 19

63.   

Thẩm quyền của Chính phủ theo Hiến pháp 2013 và luật tổ chức chính phủ 2015

PGS, TS. Nguyễn Cửu Việt

Số 19

64.   

Nguyên tắc giới hạn quyền con người: ý nghĩa, nhu cầu giải thích và định hướng áp dụng

TS. Bùi Tiến Đạt

Số 19

65.   

Thực thi nguyên tắc đãi ngộ quốc gia trong thương mại dịch vụ sau mười năm việt nam gia nhập WTO

ThS. Đào Thị Thu Hằng

Số 19

66.   

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Lênin với công cuộc chống quan liêu, tham nhũng

TS. Bùi Ngọc Thanh

Số 20

67.   

Tiêu chí nhận dạng và đề xuất xây dựng án lệ

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện

Số 20

68.   

Những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

TS. Trần Thị Diệu Oanh

Số 20

69.   

Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp - những vấn đề lý luận và thực tiễn

TS. Nguyễn Đình Quyền

Số 21

70.   

Bài toán sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

Số 21

71.   

Một số vấn đề về vận động chính sách công

PGS, TS. Vũ Công Giao

Số 21

72.   

Nhân tố tác động đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

TS. Đào Ngọc Báu

Số 21

73.   

Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam (Kỳ 1)

TS. Nguyễn Đình Quyền

Số 22

74.   

Một số nhân tố ảnh hưởng đến vận động chính sách nghị viện

PGS, TS. Đỗ Phú Hải

Số 22

75.   

Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để ngăn ngừa tham nhũng chính sách

Vũ Văn Huân

Số 22

76.   

Phát huy giá trị của luật tục trong bảo vệ  tài nguyên thiên nhiên và môi trường

ThS. Hoàng Văn Quynh

Số 22

77.   

Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam (Kỳ 2)

TS. Nguyễn Đình Quyền

Số 23

78.   

Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam

PGS, TS. Đỗ Văn Đại

Nguyễn Nhật Thanh

Số 23

79.   

Công nhận quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài và hệ quả của việc nuôi con nuôi phát sinh ở nước ngoài

ThS. Phạm Thị Kim Anh

Số 23

80.   

Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em mắc chứng tự kỷ

Ngô Vĩnh Bạch Dương

Số 23

81.   

Quá trình hình thành và thực tiễn hoạt động của Ban thư ký giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội

PGS, TS. Hoàng Văn Tú

ThS. Đỗ Thúy Bình

Số 24

82.   

Các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước 

PGS, TS. Trịnh Đức Thảo

Số 24

83.   

Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

ThS. Dương Thị Tươi

Số 24

84.   

Các hình thức pháp lý của loại hình công ty đối nhân

TS. Nguyễn Vinh Hưng

Số 24

DỰ ÁN LUẬT

85.   

Xây dựng pháp luật về hoạt động gọi vốn cộng đồng

ThS. Lê Hương Giang

Số 1+2

86.   

Pháp nhân thương mại trong pháp luật Việt Nam và một số kiến nghị

Hoàng Đức Cường

Số 3

87.   

Từ quy định đến thực tiễn thực hiện quyền của lao động giúp việc gia đình

TS. Đào Mộng Điệp

Trương Thanh Khôi

Số 4

88.   

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015

TS. Nguyễn Ngọc Kiện

Số 4

89.   

Cụ thể hóa hay không cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Hình sự để góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số 5

90.   

Góp ý về quy định làm thêm giờ trong Bộ luật Lao động năm 2012

PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu

Số 6

91.   

Các nội dung cụ thể khi xây dựng Luật về Chuyển đổi giới tính

TS. Cao Vũ Minh

Số 6

92.   

Các quan điểm chung quanh quy định về chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

TS. Đỗ Đức Hồng Hà

Số 7

93.   

Làm rõ khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong pháp luật lao động

ThS. Hà Thị Hoa Phượng

Số 8

94.   

Bình luận quy định về giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại, giải quyết vụ án hành chính, vụ án hình sự

Tưởng Duy Lượng

Số 9

95.   

Góp ý hoàn thiện một số nội dung của Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

TS. Trần Huy Liệu

Số 9

96.   

Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thị trường tội phạm và trách nhiệm hình sự của pháp nhân: ba vấn đề lớn phải quan tâm khi xây dựng Bộ luật Hình sự

PGS, TS. Ngô Huy Cương

Số 10

97.   

Kiến nghị hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật du lịch

ThS. Đào Thị Thu Hằng

Số 10

98.   

Góp ý về trình tự, thủ tục tố cáo và giải quyết tố cáo trong Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

TS. Trần Huy Liệu

Số 11

99.   

Chính sách khoan hồng trong Dự thảo Luật Cạnh tranh nhìn từ lý thuyết trò chơi

ThS. Phạm Hoài Huấn

Số 11

100.    

Những vấn đề liên quan đến tuổi nghỉ hưu và góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi bộ luật lao động

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Số 12

101.    

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo -thực trạng và một số kiến nghị

ThS. Nguyễn Đức Quang

Số 12

102.    

Quy định hiện hành về quyền đình công của               người lao động và các khuyến nghị hoàn thiện

PGS, TS. Lê Thị Hoài Thu

Số 13

103.    

Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần quy định về xây dựng cơ quan hòa giải tranh chấp lao động quốc gia

ThS. Đào Xuân Hội

Số 14

104.    

Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh tranhtrong tập trung kinh tế

ThS. Phạm Hoài Huấn

Số 15

105.    

Những điểm nổi bật trong Dự thảo Luật Quy hoạch và các kiến nghị hoàn thiện

Trần Vang Phủ

Số 16

106.    

Luận bàn vài vấn đề trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2017

TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số 17

107.    

Thỏa thuận bán kèm trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn pháp luật cạnh tranh

ThS. Bùi Thị Hằng Nga

Số 18

108.    

Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng

ThS. Hoàng Nam Hải

Số 19

109.    

Xử lý ngân hàng yếu kém và các kiến nghị sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Số 20

110.    

Góp ý cho Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

ThS. Phan Phương Nam

Số 21

111.    

Bàn về tính quy phạm của Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và một số kiến nghị

ThS. Trần Thị Mai Phước

Số 22

112.    

Pháp luật dân số: lịch sử, thực tiễn thi hành

và kiến nghị hoàn thiện

ThS. Nguyễn Thúy Hà

Số 22

113.    

Mối tương quan giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ

ThS. Bùi Thị Hằng Nga

Số 23

114.    

Những nội dung về bảo vệ môi trường  trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

TS. Bùi Đức Hiển

Số 24

CHÍNH SÁCH

115.    

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

TS. Nguyễn Lâm Thành

Số 1+2

116.    

Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách, pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước

TS. Viên Thế Giang

Số 1+2

117.    

Các chính sách hiệu quả trong phòng, chống tác hại của rượu bia

ThS. Đinh Công Luận

ThS. Nguyễn Hạnh Nguyên

Số 1+2

118.    

Tự do hóa dịch vụ bảo hiểm trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế Asean

TS. Nguyễn Thị Thủy

Số 3

119.    

Nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Phạm Chí Trung

Số 7

120.    

Những hạn chế và các kiến nghị thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Lâm Thành

Số 8

121.    

Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến của cơ quan nhà nước

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền

Số 9

122.    

Công tác thể chế, cụ thể hóa đường lối, chính sách dân tộc của Đảng trong lĩnh vực cán bộ

TS. Nguyễn Lâm Thành

Số 11

123.    

Cải thiện môi trường kinh doanh và những nút thắt cần tháo gỡ

TS. Nguyễn Minh Phong – ThS. Nguyễn Trần Minh Trí

Số 12

124.    

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

TS. Lê Huy Vịnh

Số 13

125.    

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Nguyễn Trọng Khương – Trương Thị Thu Trang –

Số 14

126.    

Xây dựng chính sách, pháp luật và triển khai

các hành động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Đức Minh

Số 19

127.    

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về thủy sản

TS. Nguyễn Minh Sơn – Bùi Thị Thùy Linh

Số 20

128.    

Những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

ThS. Trương Thị Thu Hiền

Số 21

129.    

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Nguyễn Thị Thục Nguyên

Số 22

130.    

Một số vấn đề trong công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

TS. Bùi Ngọc Thanh

Số 23

THỰC TIỄN PHÁP LUẬT

131.    

Quyền tự bảo vệ - Điểm mới trong Bộ luật Dân sự năm 2015

PGS,TS. Nguyễn Ngọc Điện

Số 1+2

132.    

Một số vướng mắc pháp lý về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Trương Thanh Đức

Số 1+2

133.    

Xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

PGS,TS. Phan Trung Hiền

Số 1+2

134.    

Vai trò của yếu tố lỗi trong xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

ThS.  Hà Thị Nguyệt Thu

Số 1+2

135.    

Qũy nâng cao sức khỏe – nguồn kinh phí bền vững trong phòng chống bệnh không lây nhiễm

ThS. Trần Hoài  Nam

ThS. Lê Thị Thu

Số 1+2

136.    

“Trách nhiệm dân sự”, “chế tài” hay “biện pháp khắc phục” đối với hành vi vi phạm hợp đồng?

Bùi Thị Thanh Hằng

Số 3

137.    

Một số suy nghĩ về quy định liên quan đến                           “vật quyền” trong Bộ luật Dân sự 2015

ThS. Trương Thị Diệu Thúy

Số 3

138.    

Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

TS. Nguyễn Bích Thảo

Số 3

139.    

Quy định về sát hạch công chức trong pháp luật về quản lý công chức

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền

Số 4

140.    

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài

trong thực tiễn hiện nay

ThS, LS. Cao Anh Nguyên

Số 4

141.    

Pháp luật về đánh giá công chức và việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức

ThS. Hoàng Thị Giang

Số 5

142.    

Về xác định thời điểm chuyển quyền sử dụng đất

TS. Châu Thị Khánh Vân

Số 5

143.    

Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung pháp luật giống cây trồng

ThS. Lê Ngọc Thạnh

KS. Lê Thị Hằng

Số 5

144.    

Có nên quy định việc lập tài khoản xử phạt chủ xe ô tô vi phạm luật giao thông?

TS. Phan Thông Anh

Võ Phúc Anh

Số 6

145.    

Bình luận một số quy định về thủ tục rút gọn

trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số 6

146.    

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng

quyền sử dụng đất

LS. Nguyễn Thùy Trang

Số 6

147.    

Các quy định về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Số 7

148.    

Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự - nền tảng cho việc bảo vệ công lý của tòa án khi thực hiện quyền tư pháp

TS. Nguyễn Hải Ninh

Số 8

149.    

Vấn đề xác định giá khởi điểm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Trần Thụy Quốc Thái – Trần Vang Phủ

Số 8

150.    

Người thứ ba ngay tình theo Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Thân Văn Tài – Nguyễn Thị Phi Yến

Số 8

151.    

Bảo đảm quyền con người trong Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 - một số nhận xét và kiến nghị

TS. Nguyễn Thị Thủy

Số 9

152.    

Hệ thống thông tin lập pháp và những khuyến nghị đối với Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

Nguyễn Anh Phương

Số 9

153.    

Thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại

hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn

các tỉnh Tây Nguyên

ThS. Lê Duyên Hà

Số 10

154.    

Hậu quả pháp lý và cách thức xử lý các vi phạm nghĩa vụ góp vốn khi thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nguyễn Thị Liễu Hạnh

Số 10

155.    

Quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự năm 2015

PGS, TS. Đỗ Văn Đại

Số 11

156.    

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập công ty cổ phần

TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Số 11

157.    

Những quy định pháp luật về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và các kiến nghị hoàn thiện

TS. Cao Vũ Minh – ThS. Nguyễn Nhật Khanh

Số 12

158.    

Những hạn chế, bất cập trong quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh

ThS. Nguyễn Khoa Diệu An

Số 12

159.    

Một số bất cập của Luật Trẻ em năm 2016

PGS, TS. Ngô Huy Cương

Số 13

160.    

Quy định của Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hưởng di sản theo thời hiệu

Tưởng Duy Lượng

Số 13

161.    

Xác định quan hệ cha mẹ, con khi có sự vi phạm pháp luật về mang thai hộ và việc xử lý hậu quả

ThS. Ngô Thị Anh Vân

Số 13

162.    

Đánh giá một số điểm mới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

TS. Nguyễn Ngọc Kiện

Số 14

163.    

Quan hệ phối hợp, kiểm soát giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự

ThS. Đào Anh Tới

Số 14

164.    

Áp dụng pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015

TS. Dương Quỳnh Hoa

Số 15

165.    

Những đổi mới trong hoạt động chất vấn

ThS. Nguyễn Thúy Hà  - ThS. Lương Thị Thu Hà

Số 15

166.    

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán để đáp ứng nhu cầu hội nhập

PGS,TS. Lê Vũ Nam

Số 16

167.    

Một số bình luận về quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

TS. Cao Vũ Minh

Số 16

168.    

Bảo đảm quyền giám sát của công dân đối với việc lập, công bố và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

PGS,TS. Phan Trung Hiền

Số 17

169.    

Cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo Bộ luật Dân sự năm 2015

Đoàn Thị Phương Diệp

Số 17

170.    

Quan niệm về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

ThS. Hà Lệ Thủy

Nguyễn Thị Lan Anh

Số 17

171.    

Bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành chính

ThS. Trần Hà Thu

Số 18

172.    

Hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh

ThS. Đinh Thị Thanh Nga

Số 18

173.    

Vai trò của các tổ chức, đoàn thể, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiệnquyền và bổn phận của trẻ em

PGS, TS. Đoàn Đức Lương  ThS. Trần Cao Thành

Số 19

174.    

Một số bất cập trong khái niệm “người nộp thuế” theo pháp luật thuế hiện hành

TS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Đặng Hoàng Vũ

Số 19

175.    

Những vướng mắc về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

ThS. Bùi Thu Hằng

Số 20

176.    

Bảo vệ trẻ em bằng pháp luật và sự chung tay của nhiều chủ thể

ThS. Vũ Thị Phượng

Số 20

177.    

Luật Trẻ em và các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay

TS. Dương Văn Hậu

Số 21

178.    

Thủ tục tiền tố tụng trọng tài - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc mở rộng phạm vi thẩm quyền trọng tài

ThS. Cao Anh Nguyên

Số 21

179.    

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền trung - tây nguyên

ThS. Lữ Thị Hằng

Số 22

180.    

Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế quản lý hành chính thành phố Hồ Chí Minh khi thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

TS. Phan Hải Hồ - ThS. Bùi Nam Hồng

Số 23

181.    

Hoàn thiện các quy định pháp luật về “phạt nguội”

Lê Trung Hiếu

Số 23

182.    

Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và tập sự của công chức

ThS. Nguyễn Nhật Khanh –

ThS. Nguyễn Thị Phương

Số 24

183.    

Một số bình luận về Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hoà giải thương mại

ThS. Lê Hương Giang

Số 24

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

184.    

Quyền thỉnh nguyện trong hiến pháp Liên bang Đức và Hiến pháp Việt Nam

TS. Lương Minh Tuân

Số 1+2

185.    

Vấn đề quyền về tình dục trên thế giới và ở Việt Nam

PGS, TS. Vũ Công Giao – ThS. Nguyễn Minh Tâm

Số 3

186.    

Kinh nghiệm bảo vệ người tố cáo trong pháp luật quốc tế và một số quốc gia

Mai Văn Duẩn

Số 4

187.    

Lý luận về án lệ trong hệ thống pháp luật các nước Common law, Civil law và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

ThS. Mai Thị Mai

Số 5

188.    

Thẩm quyền của toà án Đức trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài và những nội dung có thể tham khảo

Phan Hoài Nam – ThS. Nguyễn Lê Hoài

Số 6

189.    

Quy định về bảo hộ công dân của Liên minh Châu Âu và một số quốc gia thành viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thu Thủy

Số 7

190.    

Tổ chức bộ máy chính phủ một số nước và kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo

ThS. Trần Thị Thu Hà

Số 8

191.    

Vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức

TS. Lương Minh Tuân

Số 9

192.    

Những nội dung có thể tham khảo từ pháp luật về khiếu nại của cộng hòa pháp

PGS, TS. Nguyễn Hoàng Anh

Số 10

193.    

Chính sách, pháp luật bảo vệ quyền của người lao động khuyết tật tại các nước ASEAN và Việt Nam

ThS. Hà Thanh Hòa

Số 11

194.    

Yêu cầu về “mối liên hệ gắn bó” trong thoả thuận chọn luật theo pháp luật một số nước và những nội dung có thể tham khảo

ThS. Phan Hoài Nam

Số 12

195.    

Pháp điển hóa tư pháp quốc tế của Pháp: những nỗ lực bất thành

TS. Ngô Quốc Chiến

ThS. Lý Vân Anh

Số 13

196.    

Hình phạt và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và pháp luật một số nước

ThS. Hà Lệ Thủy

Số 14

197.    

Các cơ quan cung cấp thông tin lập pháp cho Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức và Quốc hội Việt Nam

TS. Lê Minh Hồng

TS. Nguyễn Hoàng Thanh

Số 15

198.    

Mô hình Thanh tra Quốc hội của Thụy Điển, Phần Lan và các giá trị tham khảo đối với Việt Nam

ThS. Đỗ Quí Hoàng

ThS. Thái Thị Thu Trang

 

Số 16

199.    

Hình phạt không phải là hình phạt tù trong pháp luật hình sự Pháp và những kiến nghị cho pháp luật hình sự Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số 17

200.    

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhà cửa,

công trình xây dựng khác gây ra - dưới góc nhìn so sánh

ThS. Vũ Thị Lan Hương

Số 18

201.    

Quản trị nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền

ở Cộng hòa liên bang Đức

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Số 19

202.    

Thu hồi tài sản tham nhũng: kinh nghiệm quốc tế và những giá trị tham khảo cho Việt Nam

ThS. Đỗ Thu Huyền

Số 20

203.    

Vai trò của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức trong giải quyết các vụ kiện chính phủ

ThS. Phạm Trí Thức

 Nguyên Thành

Số 21

204.    

Từ “khách hàng” đến “công dân đồng thiết kế và vận hành” các dịch vụ công ở Australia và một số liên hệ với Việt Nam

TS. Bùi Hải Thiêm

Số 22

205.    

Kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh

ThS. Trương Trọng Hiểu

Số 23

206.    

Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia 

TS. Ngô Hữu Phước – Ngô Nguyễn Thảo Vy

Số 24

THÔNG TIN LẬP PHÁP

207.    

Phụ lục - Tổng mục lục các bài  đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2017

NCLP

Số 1+2

             

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Hoàn thiện các quy định của Luật Thuơng mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ Luật Dân sự năm 2015

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Quyền được tiếp cận thông tin và quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Một số vấn đề về thời điểm đặc xá

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân