Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Chủ nhật, 21/10/2018, 04:16(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Hội thảo Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp năm 2013
Hội thảo Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp năm 2013
PGS, TS Đinh Xuân Thảo, TS Hoàng Văn Tú và bà Nadja Charaby chủ trì Hội thảo. Ảnh: Lê Hoàng

Với sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg (CHLB Đức), ngày 17-18/4/2014, tại TP Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Lập pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.

Hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý, đại biểu Quốc hội đã tham dự Hội thảo. PGS,TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp và bà Nadja Charaby, Trưởng đại diện Văn phòng Viện Rosa Luxemburg tại Việt Nam, đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Báo cáo đề dẫn, PGS,TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp đã nhấn mạnh đến yêu cầu xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với Hiến pháp 2013. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiểu đúng và đầy đủ các quy định của Hiến pháp 2013 trong việc xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chú trọng đến các nội dung mới trong tổ chức chính quyền địa phương quy định tại Hiến pháp 2013. Đây là các quy định rất khái quát, nhưng cũng rất “mở”, tạo điều kiện để Luật Tổ chức chính quyền địa phương được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ Hiến pháp.

Các vị chủ trì Hội thảo đề nghị Hội thảo tiếp tục làm rõ các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp 2013, nhất là quy định tại Điều 111:

“1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do luật định”.

  PGS.TS Trương Đắc Linh (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, theo tinh thần quy định này, ở tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức chính quyền địa phương (theo nguyên tắc: ở đâu có đơn vị hành chính, ở đó có chính quyền địa phương). Nhưng chính quyền địa phương không thể tổ chức giống nhau ở tất cả các đơn vị hành chính. Ở đâu được xác định là "cấp chính quyền địa phương" thì ở đó sẽ "gồm có HĐND và UBND". Còn ở đâu không được coi là "cấp chính quyền địa phương" thì ở đó không có cơ quan dân cử (HĐND), chỉ có cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công (UBND). Do đó, cần tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về "Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường", trên cơ sở đó, sẽ xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó xác định đơn vị hành chính nào là cơ bản, tổ chức cấp chính quyền địa phương “đầy đủ" có cả HĐND và UBND; đơn vị hành chính nào chỉ là địa hạt hành chính, chỉ có tính chất trung gian, không tổ chức cấp chính quyền địa phương đầy đủ, chỉ tổ chức cơ quan hành chính đại diện cho chính quyền cấp trên. 

TS. Nguyễn Văn Cương (Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) tập trung phát biểu về căn cứ để thiết kế mô hình tổ chức chính quyền ở khu vực đô thị và nông thôn, nêu bật sự khác nhau giữa hai loại mô hình này. Theo ông, dù thiết kế mô hình tổ chức chính quyền nào thì việc bảo đảm tính thực quyền, thực chất trong hoạt động của cơ quan hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính và dịch vụ công (UBND) và HĐND ở cấp chính quyền có tổ chức HĐND vẫn đang là một trong những yêu cầu bức thiết mà Luật Tổ chức chính quyền địa phương tới đây cần phải giải quyết.

Là một nhà quản lý đã kinh qua nhiều chức vụ, ông Nguyễn Văn Mễ, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH Thừa Thiên - Huế, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh bàn sâu về thẩm quyền của HĐND và UBND các cấp, sự phân biệt thẩm quyền này ở các vùng đô thị và nông thôn. Theo ông, cần quy định thêm thẩm quyền quản lý, quyết định và giám sát khối tài sản công trên địa bàn, theo phân cấp. Riêng sự lựa chọn mô hình chính quyền đô thị và nông thôn phải dựa trên quan điểm lịch sử và dựa trên quá tình đô thị hóa theo cách tiệm tiến hay cưỡng bức...

TS Dương Thanh Mai, chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp, phân tích mối quan hệ giữa tổ chức chính quyền địa phương với vấn đề phân cấp, phân quyền phù hợp với Hiến pháp. Theo bà, việc phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước phải tuân theo các nguyên tắc: (i) phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước phải đảm bảo tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời đảm bảo sự quản lý thống nhất, điều hành thông suốt của Chính phủ, sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; (ii) phải phù hợp với vị trí, đặc điểm của các đơn vị hành chính - lãnh thổ; (iii) phải phù hợp với đặc điểm của từng loại địa bàn; (iv) phải đảm bảo đồng bộ phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước và phân cấp quản lý các điều kiện đảm bảo (các nguồn lực, tổ chức bộ máy...) để tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân cấp, phân quyền.

PGS,TS Nguyễn Cửu Việt (Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh) nêu quan điểm đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhằm tăng tính chủ động sáng tạo cho địa phương. Ông cũng chỉ ra các trở ngại hiện tại làm cho công tác phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương hiện nay không được như yêu cầu và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

Đối với việc tổ chức chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, ThS. Nguyễn Ngọc Lan (Học viện Hành chính Quốc gia) nêu các kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam. Bà Đỗ Thị Hoàng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) trao đổi về Đề án xây dựng chính quyền địa phương tại Đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. PGS,TS Vũ Hồng Anh nêu các nhận xét từ Đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và đối chiếu, nêu các nhận xét, so sánh với các quy định của Hiến pháp 2013.

Các Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng), Nguyễn Anh Sơn, (Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định), Đỗ Thị Hoàng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh), Đinh Xuân Thảo (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội)... đã cùng tham gia giải thích Hiến pháp 2013, tranh luận, phản biện mọi vấn đề tại Hội thảo dưới góc nhìn của các đại biểu dân cử. Một số chi tiết bên hành lang công tác xây dựng Hiến pháp cũng được nêu để minh họa cho từng bước đi gian truân để có được bản Hiến pháp 2013 đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân.

Bà Nadja Charaby, Trưởng đại diện Văn phòng Viện Rosa Luxemburg tại Việt Nam thông tin thêm về cách thức tổ chức chính quyền địa phương ở CHLB Đức, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ xây dựng được một Luật Tổ chức chính quyền địa phương tiên tiến, khả thi, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam./.

 

DIÊN ANH
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mô hình pháp điển hóa của Hoa Kỳ và một số nội dung Việt Nam có thể tiếp thu

Chính sách ưu đãi thuế, tài chính, ngân hàng ở một số đặc khu thuộc Trung Quốc và kiến nghị cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Việt Nam

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Sự hình thành luật tập quán quốc tế trước bối cảnh thay đổi cơ bản

Giải thích pháp luật - một vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân