Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ tư, 19/09/2018, 19:56(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Hội thảo “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013”

Ngày 31/12/2013, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo giới thiệu: “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013”.

TS. Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; GS. TS Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; PGS. TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp; TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp đồng Chủ trì Hội thảo.

Hội thảo tập trung giới thiệu làm rõ những nội dung cơ bản, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2013 trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bản Hiến pháp với nhân dân cả nước.

Đông đảo nhân dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp  

Tại Hội thảo, đa số các đại biểu đều cho rằng, quá trình triển khai lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tiến hành dân chủ, rộng rãi, khoa học, công khai, chất lượng, thiết thực. Việc lấy ý kiến nhân dân được tổ chức dưới nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi cá nhân đều có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Đại đa số các ý kiến góp ý - dù góc độ tiếp cận và quan điểm có khác nhau - đều thể hiện tinh thần xây dựng, đoàn kết và mong muốn bản Hiến pháp phản ánh được sâu sắc ý chí và nguyện vọng của nhân dân; cùng góp phần xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, mang tính nhân dân, phù hợp với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, sau khi Hiến pháp được thông qua, đông đảo cử tri và nhân dân đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì nội dung của Hiến pháp toàn diện, phản ánh được cơ bản ý chí, nguyện vọng của nhân dân; không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn tiếp thu, chắt lọc được tinh hoa, trí tuệ của toàn dân, thể  hiện được đầy đủ ý Đảng, lòng dân; đề cao vai trò, vị trí, quyền lực của nhân dân trong Hiến pháp.

Nhiều điểm mới trong Chương Chế độ chính trị

Theo PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Điều 2 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có hai bổ sung quan trọng: Một là, khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ”. Hai là, bổ sung quy định “kiểm soát” quyền lực nhà nước. Đây là một trong những điểm mới quan trọng, bởi lẽ kiểm soát quyền lực nhà nước là nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền để các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp thực thi có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp và pháp luật, tránh việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực.

So với Hiến pháp năm 1992, quy định về Đảng trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có ba bổ sung quan trọng. Thứ nhất, khẳng định Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thứ hai, bổ sung quy định: “Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Sự bổ sung này quy định bản chất, trách nhiệm của Đảng đối với Nhân dân và có như vậy, Đảng mới lãnh đạo được Nhà nước và xã hội. Thứ ba, khẳng định các tổ chức của Đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng quy định rõ hơn, đầy đủ hơn các phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Nhân dân làm chủ quyền lực nhà nước không chỉ thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân, mà còn thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Ngoài ra, Nhân dân còn thực  hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp.

Con người, Nhân dân được đặt vào trung tâm của sửa đổi Hiến pháp

Theo các đại biểu, một trong những thành công lớn nhất của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 là ở Chương II về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Tinh thần cốt lõi của bản Hiến pháp là khẳng định các quyền con người và quyền cơ bản của công dân. Điều đó thể hiện được sự đổi mới trong tư duy, nhận thức, nội dung và kỹ thuật lập hiến.

PGS. TS Phạm Hữu Nghị, Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đánh giá, các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có nhiều điểm mới. Thứ nhất, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 ghi nhận nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân. Theo đó, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Thứ  hai, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 khẳng định rõ hơn các nguyên tắc ghi nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam như: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội… Thứ ba, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã bổ sung một số quyền mới của con người, công dân như: quyền sống; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa…

GS, TS. Phan Trung Lý khẳng định Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã quy định rõ, tách bạch giữa quyền con người với quyền và nghĩa vụ của công dân. Con người, Nhân dân được đặt vào trung tâm của sửa đổi Hiến pháp, khẳng định “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Lần đầu tiên chữ Nhân dân được viết hoa trong Hiến pháp đã thể hiện rõ điều đó.

Tại Hội thảo các đại biểu cũng cho rằng, để bảo đảm thực thi các quyền và nghĩa vụ này trong thực tế, cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; rà soát các văn bản hiện hành từ góc độ phù hợp với các quy định của Hiến pháp để đề xuất sửa đổi, bổ sung; sớm soạn thảo và ban hành các đạo luật về hội, về biểu tình, về trưng cầu dân ý… để tạo hành lang pháp lý cho công dân thực hiện các quyền của mình./.

                                                                                                                                                                

Thanh Tâm
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Hoàn thiện các quy định của Luật Thuơng mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ Luật Dân sự năm 2015

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Quyền được tiếp cận thông tin và quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Một số vấn đề về thời điểm đặc xá

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân