Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ sáu, 23/02/2018, 11:41(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Hội nghị phối hợp công tác năm 2014 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai phối hợp công tác năm 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nổi bật trong năm 2013 là Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và tâm huyết, tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua đó, góp phần tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định: công tác tiếp xúc cử tri nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức; việc phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tổng hợp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa được chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi). Vì vậy,  hai cơ quan cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài về Hiến pháp. Đồng thời, cần tích cực tham gia góp ý, thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là các dự án luật quan trọng nhằm hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong việc nắm bắt, phản ánh và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; triển khai hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013, trọng tâm phối hợp công tác năm 2014.

Theo đồng chí Vũ Trọng Kim, năm 2013 Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”… đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, hai cơ quan đã phối hợp trong việc xây dựng và thông qua 20 dự án luật và cho ý kiến 18 dự án luật, trong đó có nhiều luật tác động trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; liên quan quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, hai cơ quan cũng đã phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát; phối hợp triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn…

Tiếp tục những kết quả đạt được trong năm 2013, trọng tâm phối hợp công tác năm 2014 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung vào bốn vấn đề chính: Một là, phối hợp công tác tổ chức thi hành Hiến pháp và công tác xây dựng pháp luật. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm để việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp thiết thực, hiệu quả, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời sớm đề xuất những nội dung cụ thể của Hiến pháp cần cụ thể hóa. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đầy đủ và tốt hơn nữa các bước, các quy trình lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc có ý kiến phản hồi về việc tiếp thu đối với các văn bản tham gia góp ý kiến, phản biện xã hội. Hai là, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đồng thời giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị. Ba là, phối hợp trong hoạt động giám sát, theo đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long; giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2005-2015… Bốn là, chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác; sẽ thành lập tổ công tác giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan và khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi và Luật Đất đai tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát tập trung vào việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; giám sát việc quản lý, sử dụng các sản phẩm vật tư nông nghiệp./.

                                                                                                                                                                                PV

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Mười sự kiện trọng đại trong năm 2017 của Quốc hội Việt Nam (23/01/2018)
Tổng mục lục các bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp năm 2017 (23/01/2018)
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 (22/12/2017)
“Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp cần phấn đấu trở thành một tạp chí chuyên ngành về lập pháp hàng đầu tại Việt Nam”… (17/02/2016)
Định hướng chủ đề viết bài đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp năm 2016 (16/02/2016)
Mười sự kiện quan trọng trong năm 2015 của Quốc hội Việt Nam (28/01/2016)
Xin được tri ân Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (26/01/2016)
Mười sự kiện quan trọng trong năm 2015 của Quốc hội Việt Nam (28/01/2016)
8.jpg
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Quyền làm Viện trưởng Viện NCLP
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam

Những nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

kinh nghiệm xây dựng thể chế tự quyết cho các thành phố văn minh

Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em qua công tác xét xử ở khu vực miền Trung - Tây nguyên

Đối tượng của quyền hưởng dụng trong pháp luật Việt Nam

về tính độc lập và quyền miễn trừ của thẩm phán

Vai trò của Toà Hành chính trong bảo đảm quyền công dân theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015

các điều kiện bảo đảm thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

Mười sự kiện trọng đại trong năm 2017 của Quốc hội Việt Nam

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân