Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ tư, 19/09/2018, 20:16(GMT+7)
 
Thông tin lập pháp

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/11/2014, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Sau 33 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (trong đó có 53 phiên họp toàn thể tại Hội trường và 13 phiên họp tại tổ) với tinh thần trách nhiệm cao, sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; Quốc hội đã xem xét thông qua 18 luật, 11 nghị quyết, xem xét cho ý kiến về 12 dự án luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng, liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII là kỳ họp thứ hai triển khai Hiến pháp năm 2013, nên hoạt động lập pháp tiếp tục là công tác trọng yếu. Quốc hội đã dành 2/3 thời gian để xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật nhằm khẩn trương đưa các quy định của Hiến pháp vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây cũng là kỳ họp mà số lượng các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015. Quốc hội tập trung đánh giá khách quan, toàn diện sâu sắc, những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém; xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan, kết quả công tác điều hành của Chính phủ để từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chính sách và điều hành cho năm 2015. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 và giao Chính phủ xem xét quyết định phân bổ cụ thể và báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện vào kỳ họp thứ 9.

Về giám sát tối cao, Quốc hội xem xét báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về công tác dân nguyện, tiếp công dân; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng; công tác thi hành án; phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; quốc phòng an ninh; đối ngoại năm 2014; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, kết luận của UBTVQH về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Ngoài ra Quốc hội cũng xem xét báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015”. Trên cơ sở kết quả giám sát, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tiếp tục tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác, được đồng bào, cử tri cả nước quan tâm và đồng tình ủng hộ.

Tại kỳ họp này, có 184 văn bản chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu các vị Bộ trưởng nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, làm cho Bộ, ngành của mình tốt hơn và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sau.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định; đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Trong bối cảnh đó Quốc hội xác định yêu cầu thực hiện mục tiêu tổng quát của năm 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức mạnh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, đảm bảo nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của Quốc gia trong giới hạn an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2015 và những năm tiếp theo, đất nước đang đứng trước cơ hội và thách thức mới. Quốc hội tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững./.

Khánh Toàn

 

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Dự kiến ban hành Nghị quyết về đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh (19/09/2018)
Nghị quyết số 59/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 (10/07/2018)
Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (05/07/2018)
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2019 (13/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 17 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (12/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 15 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (08/06/2018)
THÔNG CÁO SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV (11/06/2018)
3.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH và ông Rhee, Ik Hyeon, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật thuộc Chính phủ Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu tại Hà Nội, ngày 7/6/2018
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Kinh nghiệm các nước về thực thi pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức hiện nay

Thông tin trên mạng và hệ thống hóa các loại hình thông tin trên mạng

Hoàn thiện các quy định của Luật Thuơng mại năm 2005 để đảm bảo sự thống nhất với Bộ Luật Dân sự năm 2015

Vai trò của Quốc hội trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

Quyền được tiếp cận thông tin và quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư

Cần luật hóa trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Một số vấn đề về thời điểm đặc xá

Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân