Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Thứ ba, 23/01/2018, 06:37(GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

 

Theo Hướng dẫn số 112-BTGTƯ về việc công bố và lấy ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng của Ban Tuyên giáo trung ương, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp kính mời bạn đọc viết bài góp ý vào văn kiện nói trên (Xem file đính kèm).

Các nội dung góp ý sẽ được chuyển tới Ban tuyên giáo trung ương. Đối với những bài viết góp ý có chất lượng tốt và phù hợp với các yêu cầu khác của Tạp chí, chúng tôi sẽ đăng tải trên Tạp chí và trang Website.

Các ý kiến đóng góp xin tập trung vào các vấn đề lớn sau đây:

A- Chủ đề Ðại hội XI của Ðảng

Là tiêu đề của Báo cáo Chính trị "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

B- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Ðánh giá quá trình cách mạng (những thắng lợi vĩ đại; những yếu kém, khó khăn thách thức; những bài học lớn); bối cảnh tình hình quốc tế; xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng và hệ mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; mục tiêu tổng quát phải đạt được tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân...

C- Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội X; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủ yếu năm năm 2011 - 2015.

- Các định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HÐH gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển văn hóa; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện, hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ...

D- Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020)

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức; năm quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng; bốn nội dung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược; những giải pháp để tổ chức thực hiện chiến lược...

Thời hạn nhận bài viết góp ý: từ 15/9/2010 đến 31/10/2010.

Địa chỉ nhận bài viết: nclp@qh.gov.vn

                                 

Download dự thảo văn kiện tại đây:

https://www.nclp.org.vn/tu-lieu/du-thao-van-kien-trinh-111ai-hoi-111ai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-cua-111ang/du-thao-bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-x-tai-dai-hoi-111ai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-cua-dang

https://www.nclp.org.vn/tu-lieu/du-thao-van-kien-trinh-111ai-hoi-111ai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-cua-111ang/du-thao-cuong-linh-xay-dung-111at-nuoc-trong-thoi-ky-qua-111o-len-chu-nghia-xa-hoi-bo-sung-phat-trien-nam-2011

https://www.nclp.org.vn/tu-lieu/du-thao-van-kien-trinh-111ai-hoi-111ai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xi-cua-111ang/du-thao-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2011-2020

                                                               TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (28/05/2012)
Thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và một vài kiến nghị (14/10/2010)
Góp ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: hãy cẩn trọng trước khi quyết định không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường (14/10/2010)
Khắc phục trở ngại trong xây dựng thương hiệu cho đặc sản địa phương (08/09/2010)
Đường sắt cao tốc - thực tiễn trên thế giới và những ẩn số ở Việt Nam (04/06/2010)
Bình luận từ việc Megastar bị khiếu nại (14/05/2010)
Đường sắt cao tốc - thực tiễn trên thế giới và những ẩn số ở Việt Nam (04/06/2010)
8.jpg
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Quyền làm Viện trưởng Viện NCLP
Số 03 ((212) tháng 2/2012) 05/02/2012
 
Thực trạng và nhu cầu giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin của công dân và nhà báo trong hai dự thảo luật

Công khai thông tin với việc thực hiện phản biện xã hội

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

CÔNG BỐ VÀ TRAO NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Sự ảnh hưởng của pháp luật Pháp tới luật tư ở Việt Nam

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Ý nghĩa lịch sử và bài học thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Chất vấn và hậu chất vấn

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân